Cahier 23 – Evidencebased werken door arbeidsdeskundigen
Voorwoord

We stellen met z’n allen steeds meer eisen aan mensen, ondernemingen en organisaties. De professionals in bijvoorbeeld de zorg en de sociale zekerheid zien hier dagelijks de effecten van. Veel bedrijven en organisaties hebben daarom in toenemende mate aandacht voor het verrijken van het werk en de dagelijkse beroepspraktijk met kennis en methodisch handelen. Dit is een continue ontwikkeling, waarin steeds weer nieuwe stappen worden gezet.

Dit speelt ook in jouw vak als arbeidsdeskundige. Klanten, werkgevers en stakeholders, zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en het ministerie van SZW, willen kunnen vertrouwen op arbeidsdeskundig handelen, dat is gebaseerd op actuele kennis en bewezen effectieve interventies.

Steeds vaker valt, ook in het arbeidsdeskundig vakjargon, de term ‘evidence-based werken’. Dit is een manier van werken, waarbij op basis van drie verschillende kennisbronnen nieuwe methoden en werkwijzen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Wat is hiervoor nodig?

  1. Praktijk- en ervaringskennis van jou als arbeidsdeskundige.

  2. Wetenschappelijke inzichten en daarop gebaseerde instrumenten en methoden, bijvoorbeeld van het AKC.

  3. Vragen, ervaringen en behoeften van jouw cliënten.

Bij evidence-based werken is jouw praktijkervaring en arbeidsdeskundige kennis leidend. Daarom zijn NVvA en AKC eind 2018 en begin 2019 met alle arbeidsdeskundige disciplines (AOV/Letsel, AD11, UWV en Sociaal Domein) in gesprek gegaan. Zo hebben we bij ruim tweehonderd arbeidsdeskundigen, in interactieve sessies met adviesbureau 2KNOWHOW, informatie opgehaald over het huidige kennisgebruik door arbeidsdeskundigen in hun werkpraktijk. Dit leverde veel goede tips en inzichten op om jullie beroep beter te faciliteren voor het gebruik van kennis.

De volgende stap is om op basis van de bevindingen, samen met de beroepsgroep, een programma te starten gericht op het verbeteren van het gebruik van de beschikbare en te ontwikkelen kennis. Hierbij gaan we op zoek naar antwoorden op ‘simpele’ vragen als:

  • Hoe doe jij dat nu in jouw beroepspraktijk?

  • Wat is de waarde van kennis en kennisontwikkeling en het gebruik daarvan in je beroepspraktijk?

  • Hoe ga jij na of je over voldoende actuele ervaring en kennis beschikt om jouw opdrachten, adviezen, beoordelingen en begeleidingsondersteuning uit te voeren?

Alle aanleiding dus voor het AKC om samen met de NVVA een breed debat met de beroepsgroep te organiseren.

Dit AKC-cahier doet verslag van de bevindingen van de sessies met arbeidsdeskundigen uit de disciplines AOV/Letsel, AD11, UWV en Sociaal Domein. Ook komen er ervaringen met evidence-based werken in andere sectoren, bedrijven en de wetenschap aan bod. Tot slot doet dit cahier – ter overweging – suggesties voor acties om evidence-based werken binnen de arbeidsdeskundige beroepsgroep te stimuleren.

Het arbeidsdeskundig beroep is een mooi en heel nodig beroep met een professionele standaard, die kan worden verrijkt door het beter benutten van de elementen van evidence-based werken – praktijkkennis, cliëntervaringen en wetenschappelijke kennis. Voor het AKC, het kennisinstituut van, voor en door arbeidsdeskundigen, is dit een speerpunt voor de komende jaren. Doen jullie mee?!

Hans Spigt

Voorzitter bestuur AKC