Afname belastbaarheid bij doof geboren werknemer van middelbare leeftijd
Kennis- en leervragen

In de database voorbeeldcasuïstiek is een aantal casussen opgenomen over re-integratie-inspanningen. Deze casus richt zich specifiek op de doofheidsvraagstukken van de cliënte.

  1. Verandert de belastbaarheid ten aanzien van het persoonlijk en sociaal functioneren bij een doof geboren werknemer naarmate deze ouder wordt significant anders dan bij een niet-doof geboren werknemer?

  2. Zo ja, om welke aspecten gaat het en wat zijn de beperkende gevolgen voor arbeid?

  3. Is er een relatie tussen duurbelasting op oudere leeftijd en doof geboren zijn (voornamelijk bij functies waarbij de belasting gelegen is op persoonlijk- en sociaal functioneren)? Zo ja, wat is deze relatie?

  4. Gelden de antwoorden voor doof geborenen in gelijke mate voor doof worden op latere leeftijd? Zo nee, wat zijn de verschillen?