Rolconflicten

Door Johannes van der Wal

Om mensen duurzame inzetbaar te houden mogen arbeidsdeskundigen zich buigen over een breed spectrum aan onderwerpen binnen de driehoek mens, werk en inkomen. Afhankelijk van de situatie of opdracht zijn we als arbeidsdeskundigen dan beoordelaar, adviseur, coach/motivator. Die breedte van ons vak is een van de mooie kanten ervan. Tegelijkertijd schuilt daarin ook een gevaar omdat sommige rollen lastig zijn te combineren of zelfs conflicteren.

Objectiviteit
Een voorbeeld. Je kunt niet als onafhankelijk arbeidsdeskundige in het verzuimdomein, waarin je het belang van werkgever en werknemer dient, ook Werkscans met medewerkers van datzelfde bedrijf uitvoeren. Immers, onderdeel van de Werkscan is de techniek gebaseerd op motivational coaching. De arbeidsdeskundige is op dat moment dus personal coach van de werknemer, wat de afstand tussen hen verkleint. Je kunt werkgever en werknemer daarna geen volledig objectief advies of beoordeling meer geven.

Ongewenste situatie
Nog conflicterender is wanneer in het bovenstaande voorbeeld de werknemer tijdens verzuimverlof wordt uitgenodigd voor de Werkscan. Er ontstaat een ongewenste situatie omdat de arbeidsdeskundige dan over zijn eigen rol als motivational coach moet oordelen. Dat is hetzelfde als een slager zijn eigen vlees laten keuren. Daarom is het beter om bij het gebruik en inzet van de Werkscan de titel Werkscan Coach te gebruiken. Wie zijn rol als onafhankelijke arbeidsdeskundige bij een bedrijf of opdracht wil behouden, schakelt daadwerkelijk een Werkscan Coach in om (de schijn van) belangenconflicten te voorkomen. In de verzuimleidraad wordt het rolconflict tussen rollen coach en adviseur toegelicht.

Keuze
Dit inzicht leeft nog niet bij iedereen, heb ik gemerkt. Sommige arbeidsdeskundigen zien het probleem niet of denken dat het rolconflict meevalt, omdat ze denken het goed te kunnen scheiden. Natuurlijk is het lastig om in deze tijden ‘nee’ te zeggen tegen omzet. Toch is het de enige juiste keuze wanneer we als beroepsgroep ook op langere termijn professioneel en geloofwaardig willen overkomen.

delen via

Andere weblogs