26 februari 2019

Wetsvoorstel biedt betere basis vroegsignalering schulden

Met een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wil staatssecretaris Van Ark het voor gemeenten gemakkelijker maken om inwoners met schulden sneller te helpen.

De Wgs biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden hebben. Het wetsvoorstel dat Van Ark vandaag publiceerde helpt gemeenten ook om sneller een compleet overzicht van schulden en bezittingen maken.

Meldplicht
Woningcorporaties moeten het de gemeente gaan melden als een huurder 2 maanden huurachterstand heeft. Voor drinkwater en energie geldt een termijn van 3 maanden en bij de zorgverzekering 4. Ook moeten schuldeisers eerst een betalingsherinnering sturen. Wanneer 2 van de 4 organisaties aan de bel trekken, kan de gemeente in actie komen.

Schuldhulpaanbod
Wanneer de inwoner instemt met het schuldhulpaanbod, krijgt de gemeente ook toestemming om bij andere instanties na te gaan of er schulden of bezittingen zijn. Zo hebben de Belastingdienst en uitkeringsinstanties gegevens over salaris, onderneming, woning en andere inkomsten en bezittingen.

Positieve eerste stap: reactie Divosa
Divosa vindt de aanpassingen een positieve eerste stap in de goede richting. De ervaring leert namelijk dat mensen 5 jaar wachten voor ze bij hun gemeente aankloppen. Als zij zich uiteindelijk melden hebben ze gemiddeld 40 duizend euro schuld bij 15 schuldeisers. Als de schulden zo hoog zijn opgelopen, is het niet alleen veel lastiger om de schulden op een goede manier af te lossen. Ook hebben de schulden dan vaak al tot andere problemen geleid. Mensen met schulden hebben een slechtere gezondheid, problemen binnen het gezin en verliezen regelmatig hun baan omdat zij slechter presteren op hun werk. Als gemeenten eerder met mensen in contact komen, kan een deel van deze problemen worden voorkomen.

Zie ook

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten