4 juni 2018

Werkgevers ervaren veel regeldruk bij zieke werknemers en re-integratie

Dit blijkt uit het onderzoek 'Ervaren regeldruk werkgevers' door Panteia in opdracht van SZW.

Het onderzoek geeft inzicht in welke regels als het meest belastend worden ervaren door werkgevers en de oorzaak van dit gevoel.

Er zijn in totaal 18 regels onderzocht, waaruit drie regels naar voren kwamen waarbij werkgevers grote moeite ervoeren bij de naleving. Als lastig worden de regels vanuit de SZW-domeinen arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen (vooral de Wet werk en zekerheid), sociale zekerheid (in het bijzonder de Wet verbetering poortwachter) en Arbeidsmarkt (de Participatiewet) gezien. De regels vanuit het domein gezond- en veilig werken leiden gemiddeld tot minder ervaren regeldruk.

De drie SZW-regels waar werkgevers de grootste regeldruk ervaren zijn:

  1. Werkgever mag zieke werknemers niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.
  2. Werkgever moet, als vastgesteld is dat de zieke werknemer niet meer terug kan keren in het bedrijf, de werknemer ondersteunen bij het re-integreren bij een andere werkgever.
  3. Werkgever moet dossier bijhouden tijdens re-integratie van zieke werknemers.

De eerste regel vinden werkgevers vooral lastig uitvoerbaar; van de tweede vinden ze dat hij lastig te realiseren is en dat hij vaker niet dan wel tot de gewenste uitkomst leidt. De derde regel vinden werkgevers tijdrovend. Bovendien vinden ze de UWV-formulieren complex.

Een andere regel waar werkgevers moeite mee zeggen te hebben, is dat een werkgever bij ziekmelding en re-integratie niet mag vragen naar beperkingen als gevolg van de ziekte. Ze geven aan de Wet verbetering poortwachter en de privacywetgeving (AVG) als tegenstrijdig te beleven. Werkgevers geven aan er last van te hebben dat ze werknemers moeten helpen met re-integratie zonder exact te mogen weten waar zij rekening mee moeten houden.

Het onderzoek
Ervaren regeldruk werkgevers: percepties van werkgevers over SZW-regelgeving en mogelijkheden voor vermindering van die ervaren regeldruk

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten