30 november 2017

VNG pleit voor 'één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt'

De VNG doet een beroep op het kabinet om de Participatiewet te verruimen, zodat ook oudere werklozen bij wijze van experiment vrij kunnen worden gesteld van de sollicitatieplicht.

Antoinette Hertsenberg (Radar-presentatrice) bood op 14 november een petitie aan om de Tweede Kamer te bewegen tot het invoeren van dit experiment. De gemeenten steunen dit initiatief, zij zijn bereid om te experimenteren met een soepeler regeling voor langdurig werklozen.

Volgens de VNG zou het goed zijn als het Rijk de gemeenten de ruimte geeft om te onderzoeken of bepaalde regels de participatie van burgers niet juist in de weg staan. Om de Participatiewet uit te kunnen voeren zoals bedoeld, is het belangrijk om te weten wat wel en niet goed werkt bij de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten