5 juli 2018

Vier nieuwe casussen toegevoegd aan kennisdossier AD-Voorbeeldcasuïstiek

Het kennisdossier AD-Voorbeeldcasuïstiek is aangevuld met vier casussen uit de laatste training AD-VC die eind 2017 werd afgerond.

De vier nieuwe casussen zijn:

  1. Het schatten van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de polisvoorwaarden AOV vereist als eerste stap het vaststellen van de uitgangspunten.
  2. Re-integratieverplichting van een werkgever, die eigenrisicodrager Ziektewet is, na beëindiging van een tijdelijk dienstverband
  3. Mantelzorg als re-integratie inspanning
  4. Voorzieningen in relatie tot disproportionaliteit:‘Wat mag het kosten?

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten