12 november 2018

Verzameld nieuws over banenafspraak:

Aantal gerealiseerde banen; Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven (Cedris en SBCM).

In het kader van de banenafspraak hebben werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2018 32.782 extra banen gerealiseerd via een regulier dienstverband en 10.880 extra banen via een uitzendcontract of detachering (43.662 banen). De doelstelling van de banenafspraak voor 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.

Meer informatie

  • De ‘Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 2 MB)’ geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er zijn gerealiseerd per arbeidsmarktregio.
  • De ‘Rapportage beschut werk (pdf, 972 kB)’ heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk.
  • De ‘Factsheet Banenafspraak (pdf, 4 MB)’ is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie ‘Transparantie van klantprofielen (pdf, 1 MB)’ geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.
  • In het Spoorboekje banenafspraak: 'routes naar inclusief werkgeven' wordt antwoord gegeven op vragen als: welke regelingen gelden er voor het in dienst nemen van een medewerker uit de doelgroep banenafspraak, welke beperking heeft de medewerker en hoe ga ik daar mee om en welke type overeenkomst is passend en welke arbeidsvoorwaarden horen daarbij?
  • Toespraak staatssecretaris Van Ark op congres VSO over banenafspraak Den Haag, 2 november 2018
delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten