2 december 2018

Vertaling en validering van een nieuw instrument voor het meten van psychosociale arbeidsbelasting in de hedendaagse werkcontext

Het vaststellen van de mate van psychosociale arbeidsbelasting is een toenemend en terugkerend thema in het dagelijks werk van de arbeidsdeskundige. Bestaande instrumenten voor het in kaart brengen van de psychosociale arbeidsbelasting zijn echter sterk verouderd en ingehaald door de razendsnelle ontwikkelingen van de werkcontext en de arbeidsmarkt.

Recent is een nieuw instrument ontwikkeld en gevalideerd voor het meten van psychosociale arbeidsbelasting, de ‘Danish Psychosocial Work Environment Questionnaire’ (DPQ). De DPQ is ontwikkeld door onderzoekers van het National Research Centre for the Working Environment (NRCWE) in Kopenhagen en heeft tot doel psychosociale arbeidsomstandigheden op verschillende organisatieniveaus van de werkplek in kaart te brengen (individueel, groeps- en organisatieniveau).
Voor gebruik van de DPQ in de Nederlandse context is het noodzakelijk dat deze wordt vertaald en gevalideerd.

Het UMCG is een onderzoek gestart om de DPQ te vertalen en aan te passen naar de Nederlandse context (DPQ-Dutch Version), zodat deze toepasbaar is voor arbeidsdeskundigen. Secondair doel is het omzetten van de vertaalde zelf-gerapporteerde versie van de DPQ naar een ‘observer-rated’ versie om naast een zelf-rapportage ook de psychosociale arbeidsbelasting door de professional te laten vaststellen.

Gezocht: Voor dit project zoeken we arbeidsdeskundigen die mee willen denken en helpen bij de uitvoering van het project en bij de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar een concreet product dat bruikbaar is in de praktijk, o.a. in focusgroepen en een praktijktest. Naar verwachting zal de eerste focusgroep begin 2019 worden georganiseerd
.

Het project loopt tot juli 2020 en omvat de volgende onderdelen:

  1. Inzicht genereren in consequenties van hoge en lage psychosociale arbeidsbelasting voor de werkende.
  2. Instrumentontwikkeling:
    1. Vertalen en aanpassen instrument naar het Nederlands.
    2. Omzetten vertaalde versie naar ‘observer-rated’ instrument.
  3. Maken methodisch handelingskader .
  4. Praktische bruikbaarheid van instrument testen in gebruikerstest.

Aanmelden kan via een mail aan het secretariaat.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten