16 mei 2017

UWV: werkhervatting langdurig zieke vangnetters stijgt niet

Uit UWV-onderzoek blijkt dat langdurig zieke vangnetters uit 2015 anderhalf jaar na ziekmelding niet vaker aan het werk zijn dan vangnetters in 2012, met uitzondering van langdurig zieke uitzendkrachten.

Onder vangnetters verstaan we werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), zieke uitzendkrachten en zieke WW’ers. Zij vallen onder het vangnet van de Ziektewet.

De Wet beperking ziekteverzuim (Wet bezava), werd in 2013 ingevoerd met als doelstelling om een hoger aantal werkhervattingen te bewerkstelligen en de aanspraak op de Ziektewet en WIA te verminderen. Deze doelstelling is vooralsnog niet bereikt.

Het totale aandeel langdurig zieke vangnetters dat anderhalf jaar na de ziekmelding weer aan het werk is, is voor de groepen van 2015 en 2012 gelijk, te weten 12%. Alleen de uitzendkrachten zijn vaker aan het werk. Van hen was 21% anderhalf jaar na ziekmelding weer aan de slag in 2015, tegen 8% in 2012. De reden hiervoor is vermoedelijk de stijgende vraag naar uitzendkrachten dankzij de aantrekkende economie.

Lees hier het volledige kennisverslag.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten