12 december 2018

UWV-Richtlijn voor verzekeringsartsen Opname in Ziekenhuis of Instelling, Bedlegerigheid, ADL-afhankelijkheid en Onvermogen tot Persoonlijk en Sociaal Functioneren (PSF)

Verzekeringsartsen ervaren knelpunten bij het beoordelen van de criteria om GBM aan te nemen. Het gaat dan om opname in een ziekenhuis of instelling, bedlegerigheid, ADL- afhankelijkheid (ADL is activiteiten van het dagelijks leven of algemene dagelijkse levensverrichtingen),en onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren (OPSF), zoals genoemd in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten van 8 juli 2000 (in werking getreden: 26 juli 2000). Een belangrijke oorzaak daarvan is dat deze criteria alleen op hoofdlijnen omschreven zijn.

Deze UWV-Richtlijn operationaliseert de begrippen opname in ziekenhuis of instelling, bedlegerigheid, ADL-afhankelijkheid en OPSF. Daarmee helpt deze UWV-richtlijn om het ontbreken van benutbare mogelijkheden vast te stellen en beter te kunnen beargumenteren.

Deze UWV-Richtlijn gaat niet over de overige situaties om geen arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten: wisselende mogelijkheden, verlies van mogelijkheden binnen 3 maanden, ernstige ziekte die binnen korte termijn infaust is. Voor de operationalisering van deze begrippen verwijzen wij naar de nota van toelichting bij het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

Klik hier voor de UWV-Richtlijn.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten