7 november 2018

UWV: Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

De tekorten aan personeel door de economische groei lossen niet vanzelf op, aldus UWV.

In de publicatie Regio in Beeld zegt UWV dat het oplossen van de personeelstekorten een inspanning vereist van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen.

UWV ziet nu al geruime tijd dat het aantal WW-uitkeringen daalt. '2019 moet het jaar zijn dat nog meer mensen gaan profiteren’, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. ‘In slechte economische tijden zijn er minder kansen. We weten niet wanneer er een dip komt. Daarom moeten we juist nu samenwerken om mensen die langs de kant staan aan het werk te helpen.’

Regionale verschillen
Alle regio’s in Nederland profiteren volgend jaar van de economische groei. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,9 procent en in 2019 met 1,4 procent naar bijna 8,4 miljoen. De hoogste banengroei wordt verwacht in Amsterdam (+2,5%), Midden-Brabant (+2,1%), Holland Rijnland en Flevoland (+1,9%). De kleinste banengroei wordt verwacht in Limburg (+0,3%), Drenthe (+0,4%) en Zeeland (+0,6%).

Moeilijk vervulbare vacatures
Werkgevers in onder andere de zorg, bouw, ICT en transport hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan onder meer elektriciens, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast zijn er moeilijk vervulbare vacatures die zich in een beperkt aantal regio’s voordoen.

In het tweede kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in het merendeel van de arbeidsmarktregio’s van Nederland krap. In regio’s met een krappe arbeidsmarkt is er relatief weinig aanbod van werkzoekenden in verhouding tot de vraag van werkgevers. Alleen in de arbeidsmarktregio’s Zaanstreek/Waterland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Rijk van Nijmegen is er nog sprake van een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Maar ook in deze regio’s is er in verschillende deelsectoren wel degelijk krapte.

Samenwerking
De personeelskrapte lost niet vanzelf op. Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Het verkleinen van de mismatch vereist een inspanning van zowel werkgevers, werkzoekenden als andere arbeidsmarktpartijen.

Rob Witjes: ‘Werkgevers zullen steeds meer open staan voor creatieve oplossingen. Zij zijn dan ook meer bereid om hun eisenpakket aan te passen en naar scholingsmogelijkheden te kijken. Dit biedt mogelijkheden voor werkzoekenden die nu nog moeite ondervinden bij het vinden van een baan. Voor deze werkzoekenden is het van belang dat zij zo breed mogelijk zoeken en een goed beeld hebben van hun kwaliteiten. Iemand met een achtergrond uit de administratie kan bijvoorbeeld uiteindelijk aan de slag in de zorg, het onderwijs of transport.’

Regio in Beeld (jaarlijkse publicatie van UWV; biedt per arbeidsmarktregio inzicht in kansen & knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers)

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten