26 juni 2018

Thermometer Wsw: 'groeiende tekorten verwacht in sociale werkvoorziening'

Ondanks dat tweederde van de sw-bedrijven erin geslaagd is hun operationeel resultaat te verbeteren, verwachten de onderzoekers dat de tekorten in 2018 op zullen lopen.

Volgens Berenschot en SEO, onderzoekers Thermometer Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is tweederde van de bedrijven erin geslaagd om dankzij 'ondernemerschap, marktconforme tarieven, sturing op financieel rendement en een goede verhouding met het bestuur’ een positief resultaat te bereiken.

Een stijging van de gemeentelijke bijdrage is volgens de onderzoekers echter onvermijdelijk. Dat komt volgens hen door een verdere daling van de rijksbijdrage en een stijging van de loonsom per sw’er omdat er geen instroom in lagere loonschalen meer plaatsvindt. Alleen als het aantal sw’ers na 2020 daadwerkelijk daalt, zullen de tekorten afnemen.

Reactie staatssecretaris
Staatssecretaris Tamara van Ark onderschrijft de uitkomsten van de Thermometer Wsw, meldt ze in haar brief aan de Tweede Kamer. Ze noemt het ‘bemoedigend om te zien dat creatief ondernemerschap en een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid van bedrijf en gemeenten resulteren in gezonde sw-bedrijven met goede resultaten, ook financieel gezien.’ De tekorten zijn volgens haar besproken met de VNG en verwerkt in het Interbestuurlijk Programma (IBP). “Door de normeringssystematiek laat het gemeentefonds m.i.v. 2018 jaarlijks een aanzienlijke groei zien. Deze middelen kunnen soelaas bieden voor de financiële problematiek van de Wsw in de komende jaren”, aldus Van Ark.

Reactie voorzitter Divosa
Divosa-voorzitter Erik Dannenberg geeft aan dat gemeenten nu al forse tekorten hebben in het sociaal domein. "Door extra en onafwendbare uitgaven voor de sociale werkvoorziening is er dan minder ruimte over voor de mooie ambities en innovaties binnen het sociaal domein.",zo stelt hij. Ook waarschuwt hij voor de toekomst: in een tegenvallende conjunctuur dalen de inkomsten voor de gemeenten en doen meer mensen een beroep op hun dienstverlening.

Verder lezen
Factsheet ontwikkelingen sociale werkvoorziening (Berenschot, 19 juni)
Thermometer Wsw
Kamerbrief Thermometer Wsw

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten