5 december 2018

Team UWV wint prijs met nudge voor stimulans laagopgeleide 45+ werkzoekenden

Team UWV vond een manier om 45+, op MBO-niveau opgeleide werkzoekenden volgens een andere aanpak te laten solliciteren.

Ieder jaar organiseert de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) challenges om vernieuwing op het vakgebied van mens en werk te stimuleren, gericht op een menswaardige toekomst van werk.

Team UWV heeft dit jaar de NudgeEindprijs gewonnen met de OntwikkelNudge om de kansrijkheid van werkzoekenden te vergroten”. Langs de kant staan is niet alleen frustrerend, maar levert ook achterstand op het gebied van leren en ontwikkelen, omdat het meeste geleerd wordt via informeel leren op de werkvloer. Met name werkzoekenden van boven de 45 jaar met een opleiding op MBO-niveau in de administratieve sector hebben moeite om een baan te vinden. De gedachte van deze werkzoekenden is vaak dat dit vooral komt door hun leeftijd terwijl met name het type vacatures waar zij op solliciteren van grote invloed is. In 2017 waren er 340 vacatures en 32.000 werkzoekenden die op vacatures voor administratieve functies reageerden! Door de teleurstelling als gevolg van afwijzingen ontstaat een negatieve stereotypering waarin de werkzoekende zichzelf afschrijft en als te oud bestempeld.

Om de negatieve stereotypering te doorbreken, werd per mail een voorbeeld gegeven van iemand die op oudere leeftijd een andere baan vond in een vergelijkbaar beroep en werd met concrete stappen duidelijk gemaakt hoe een betere match bereikt kon worden. De aanpak valt onder een gedragsgerichte benadering, omdat er rekening wordt gehouden met typisch menselijke angsten en biases. Maar de Nudge liet eigen keuze open, de werkzoekende bleef bewuste en goed geïnformeerde keuzes maken over de vacatures waarop iemand wel of niet reageerde. In totaal waren 1861 werkzoekenden betrokken in het experiment, waarbij de helft de mail met aanvullende informatie kreeg (de Nudge-conditie) en de helft een controlegroep vormde.

Uit het onderzoek bleek dat onder de werkzoekenden die de e-mail ontvingen 30% meer naar kansrijke beroepen werd gezocht. Bovendien veranderde ook hun sollicitatiegedrag: terwijl het aantal sollicitaties hetzelfde bleef reageerden zij vaker op kansrijke beroepen en minder vaak op administratieve beroepen.

Volgens de jury heeft het team een gedegen vooronderzoek gedaan waaruit zeven belangrijke gedragsbelemmeringen werden gedestilleerd. Met behulp van gedragskennis werden de achterliggende biases geïdentificeerd waarop een passende interventie werd ontworpen om werkzoekenden met gerichte informatie te benaderen. De jury was van mening dat in de aanpak wetenschap en toepassing op elegante manier bij elkaar zijn gebracht.

Lees hier het kennisverslag: Werkkansen van voormalig administratief medewerkers vergroten: een gedragswetenschappelijke interventie om breder werkzoekgedrag te stimuleren.

WERKKANSEN VAN VOORMALIG ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS VERGROTEN

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten