2 oktober 2018

Te weinig statushouders werken of volgen een opleiding

Weinig statushouders werken of volgen een opleiding, zo blijkt uit de monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018.

Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk om statushouders te ondersteunen bij het vinden van werk. En alhoewel zij de laatste jaren steeds meer doen om statushouders hier goed in te begeleiden, blijven de resultaten bescheiden. 13% van de statushouders die sinds 2015 instroomden, vond een baan.

Dit is de derde uitgave van de monitor. Driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft aan het onderzoek meegedaan en daarmee zijn de uitkomsten representatief voor het beleid in heel Nederland.

Inzet blijft nodig
Uit de monitor blijkt dat persoonlijke aandacht én intensieve begeleiding door speciaal voor statushouders aangestelde klantmanagers een belangrijke factor is in het succesvol toe leiden naar werk. In 84% van de gemeenten zijn dergelijke deskundige klantmanagers aangesteld om statushouders te begeleiden. Ook zijn er diverse aanpakken ontwikkeld waarbij statushouders de inburgering kunnen combineren met (vrijwilligers)werk. Toch hebben nog lang niet alle statushouders kunnen profiteren van trajecten die zijn ingericht om hen een goede start op de arbeidsmarkt te geven. Zo’n 20% van de statushouders wordt nog niet begeleid door gemeenten.

Aanpak gemeenten verschilt
Gemeenten kunnen autonoom beslissen hoe ze de arbeidstoeleiding van statushouders inrichten. Welke speelruimte ze hebben, hangt onder meer af van beschikbare budgetten, aanwezige deskundigheid en politieke kleur van de gemeente. Hierdoor zijn er verschillen in aanpak tussen gemeenten en dat heeft invloed op de kansen voor statushouders om in te voegen in de Nederlandse samenleving.

De onderzoekers roepen gemeenten op om meer in regionaal verband samen te werken om de instroom van statushouders in onderwijs en werk te verbeteren.

Meer informatie

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten