3 september 2018

SZW publiceert uitleg beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 27 juli heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toelichting gepubliceerd op de beleidsregels 'de zieke werknemer'.

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn.

Deze door het ministerie van SZW in samenwerking met de AP gepubliceerde uitleg van de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ licht deze regels toe.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten