3 januari 2019

Simpel Switchen in de Participatieketen: brief van Staatssecretaris van Ark

SZW wil drempels wegnemen voor mensen met een arbeidshandicap om te gaan werken en aan het werk te blijven. Dit vraagt om een intensieve samenwerking. Het vraagt ook om een cultuurverandering bij zowel de mensen op de werkvloer als de mensen in de uitvoering. Een integrale domein overstijgende aanpak is nodig. In de brief zijn knelpunten in 4 sporen uitgewerkt. Met name spoor 3 en 4 zijn interessant voor de arbeidsdeskundige in het sociale domein. Welke arbeidsdeskundigen willen meedenken over spoor 3 en 4 van deze brief met het platform Sociaal Domein Arbeidsdeskundigen?

Aanmelden om mee te denken kan via het secretariaat.

Langs vier sporen wordt aan oplossingen gewerkt:
1. mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt;
2. beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan;
3. meedoen op de best passende plek;
4. continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning.

Klik hier voor meer informatie.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten