3 augustus 2017

Ontslag wegens werken tijdens re-integratie

Een zweminstructeur is ontslagen vanwege werken tijdens re-integratie.

De zweminstructeur had zich ziekgemeld omdat hij niet tegen chloor kan. Deze conclusie wordt bevestigd door medisch onderzoek.

Uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat zowel zijn eigen werk als zweminstructeur niet passend is en ook niet passend te maken is. Tijdens de re-integratie tweede spoor, terwijl de man zich ziek heeft gemeld, blijkt dat hij elders gewerkt heeft als zweminstructeur. Zijn werkgever is daar achter gekomen door inschakelig van een onderzoeksbureau.

Ontslag wegens plichtsverzuim is het resultaat, waartegen de man in beroep gaat. In hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat ontslag wel degelijk een passende sanctie is. Het feit dat de werknemer aan het werk was terwijl hij zich had ziekgemeld, wordt hem zwaar aangerekend.

De Raad oordeelt dat de werknemer door bewust niet mee te werken aan de re-integratie tweede spoor, het strafontslag over zichzelf heeft afgeroepen.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten