16 mei 2017

MKB-Nederland, LTO Nederland en VNO-NCW introduceren tienpuntenplan om (jonge) arbeidsbeperkten aan een baan te helpen

Het plan bevat praktijkervaringen van ondernemers met de banenafspraak. Het is op 8 mei aan de Tweede Kamer aangeboden.

In het tienpuntenplan pleiten de werkgeversorganisaties voor een ‘1-loket aanpak’, waarmee ze meer voortgang kunnen boeken met het aan de slag helpen van arbeidsbeperkten. Bovendien stellen ze dat overheidsregelingen moeten worden gestroomlijnd.

Het plan bevat de volgende 'lessen uit de praktijk':

 • Geef meer inzicht in aantallen en het kennen en kunnen van kandidaten
 • Zorg voor eenduidige regelgeving voor werkgevers
 • Laat het werkgeversservicepunt werken als 1 loket met 1 werkwijze en vaste accounthouders voor werkgevers
 • Biedt een wenkend perspectief voor grote en kleine werkgevers
 • Verbreed en verduidelijk wie onder doelgroep valt
 • Geef werkgevers zekerheid door een duurzame en duidelijke beoordeling van arbeidshandicap
 • Hanteer de Praktijkroute voor loonwaardemeting
 • Zorg voor sluitende aanpak leerlingen uit entree-onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • Zet in op duurzame participatie door regionale samenwerking en instrumenten
 • Zorg voor goede afspraak over het meetellen van inkoop van diensten
 • Extra aandacht voor jongeren
delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten