23 januari 2019

Ministerie van SZW ontwikkelt zelfinspectietool voor meting werdruk en ongewenst gedrag

Met de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag kunnen werkgevers naar de eigen organisatie kijken zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat doet.

De zelfinspectietool is onderverdeeld in drie aparte onderdelen: het meten van werkdruk; pesten en seksuele intimidatie en agressie en geweld door derden. Het meten van deze aspecten stelt organisaties in staat om met de bril van de inspecteur naar hun eigen organisatie te kijken. Als blijkt dat u een organisatie meer moet doen om werkstress bij de medewerkers te voorkomen, krijgen ze een handige actiepuntenlijst.

Verder biedt de site informatiebronnen en hulpmiddelen om te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld tegen te gaan.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten