7 mei 2018

Meer mensen met arbeidsbeperking aan de slag

Uit de kwartaalrapportage van het UWV blijkt dat tussen 2012 en het vierde kwartaal van 2017 werkgevers meer banen hebben gerealiseerd in het kader van de banenafspraak.

Werkgevers hebben in die periode 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering.

Uit de rapportage beschut werk blijkt dat 1.184 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden op 31 december 2017. De rapportage geeft ook inzicht in het percentage mensen dat na een positief advies beschut werk terecht kan op een beschutte werkplek: van alle mensen die tot en met 30 september 2017 een positief advies beschut werk ontvingen, had 63% drie maanden later een baan.

Verder lezen

  • De regionale trendrapportage banenafspraak geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn.
  • Het factsheet banenafspraak (pdf, 4 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie transparantie van klantprofielen (pdf, 976 kB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.
  • De rapportage beschut werk (pdf, 102 kB) heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk.
delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten