7 maart 2018

Meer jonge arbeidsbeperkten aan het werk

Volgens de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2017 stijgt de arbeidsparticipatie van Wajongers, mensen met een WGA uitkering en WIA 35-minnners.

Het gunstige economische tij is daar debet aan, werkgevers zijn daardoor meer geneigd om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en/of te houden.

Het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt, was in 2016 hoger dan in 2015. Deze stijging is groter dan de daling als gevolg van de sluiting van de Sociale Werkvoorziening. Met deze monitor is voor het eerst de arbeidsparticipatie van Wajongers met een arbeidsvermogen gemeten. Bijna de helft van hen is eind 2016 aan het werk.

In 2015 steeg het aandeel werkende gedeeltelijke WGA'ers en WIA 35-minners, deze stijging zette in 2016 door. Het aandeel werkende volledig WGA'ers steeg in 2016 voor het eerst sinds 2008.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten