5 juli 2018

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor betrouwbaar meetinstrument voor doelgroep Participatiewet

Het bewijs dat de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor een betrouwbaar meetinstrument is voor de doelgroep Participatiewet is geleverd en gepubliceerd.

Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie hebben samen met Ute Hülsheger (Maastricht University) een artikel gepubliceerd in de 'Journal of Occupational Rehabilitation' over de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor, een instrument dat ontwikkeld is voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Het doel van het onderzoek was om een gevalideerd instrument te ontwikkelen dat de werkcapaciteit van mensen met een beperking in kaart kan brengen zodat het werk en de werkomgeving afgestemd kunnen worden op hun behoeften en waarmee richting gegeven kan worden aan de begeleiding. Speciaal voor de doelgroep zijn bestaande instrumenten met betrekking tot mentale capaciteit, consciëntieusheid, zelf-effectiviteit (self-efficacy) en ‘coping’ aangepast.

Om het instrument te valideren zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken tonen aan dat de aangepaste vragen sets voor de doelgroep en de beoordelaar voor mentale capaciteit, consciëntieusheid, zelf-effectiviteit (self-efficacy) en ‘coping’ betrouwbaar zijn om de werkcapaciteit van mensen met een arbeidsbeperking te bepalen. Vervolgonderzoek is nodig om de voorspellende waarde van het instrument te bepalen met betrekking tot bijvoorbeeld werkgedrag en taakprestatie.

Link naar volledig artikel: 'The Development of an Instrument to Measure the Work Capability of People with Limited Work Capacity (LWC)' door Gemma M. C. van Ruitenbeek, Fred R. H. Zijlstra en Ute R. Hülsheger

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten