16 januari 2018

Laagopgeleide medewerkers laten meepraten over gezonde werkplek: nieuw onderzoek aan Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht onderzoekt hoe je laagopgeleide medewerkers kunt laten meepraten over een gezonde werkplek.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en het Kenniscentrum voor Sociale Werkgelegenheid SBCM. Het onderzoek valt uiteen in twee onderzoeksprojecten op het terrein van ’gezond werk voor laagopgeleiden’. Het gaat om onderzoeken en interventies die zijn gebaseerd op dialoog en participatie.

Onderzoekers Inge Houkes, Angelique de Rijk en Hans Bosma gaan samen met werknemers en werkgevers in twee tot vier arbeidsorganisaties een gereedschapskist ontwikkelen met tools voor de ontwikkeling en implementatie van gezondheidsinterventies die zijn afgestemd op de ervaringen en het perspectief van laagopgeleide werknemers. Hierbij wordt voortgeborduurd op de in eerder onderzoek ontwikkelde MAISE (MAastricht Instrument for Sustainable Employability).

De dialoog met werknemers staat in dit project centraal. Deze werkwijze en het effect ervan zullen worden geëvalueerd.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten