7 september 2017

Klijnsma verlengt subsidieregeling duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stelt wederom € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen zij plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.

Projecten gericht op intersectorale mobiliteit, het verminderen van werkstress, goed werkgeverschap en het versterken van de leercultuur en vitaliteit op de werkplek maken kans op subsidie.

De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017 tot en met 13 oktober 2017. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is 12,5 miljoen euro beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering.

Het Agentschap SZW heeft een paar voorbeeldcases gepubliceerd.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten