5 december 2018

Kabinet maakt breed offensief concreter om meer arbeidsbeperkten aan het werk te helpen

Op 20 november maakte staatssecretaris Van Ark bekend dat het breed offensief een concretere invulling krijgt. Zij wil dat werkgroepen met de uitwerking aan de slag gaan om invoering in 2020 mogelijk te maken.

Met een reeks maatregelen en extra investeringen in een breed offensief doet Van Ark voorstellen om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om zowel de Wajong, de banenafspraak als beschut werk. Op 20 november ging het wetsvoorstel Wajong in internetconsultatie. Het kabinet zet daarmee samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbeteringen bij werken met een arbeidsbeperking:

  • regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden;
  • (meer) werken wordt aantrekkelijker;
  • werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden;
  • duurzaam werk wordt gestimuleerd.

Obstakels en oplossingen
"Werk is om veel redenen belangrijk. Mensen vertellen mij dat ze het fijn vinden dat ze nodig zijn. Ze worden uitgedaagd, hebben collega’s en een eigen inkomen. Gelukkig komen er steeds meer mensen aan het werk, maar er zijn nog obstakels”, zegt Van Ark. Zij heeft het afgelopen jaar bij werkgevers, mensen met een arbeidsbeperking, gemeenten en UWV en belangenbehartigers gezien wat er knelt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Waardevol
De groep mensen met een arbeidsbeperking is divers. Veel mensen met een beperking kunnen zonder hulp minimumloon of meer verdienen. Voor wie dat niet kan, is er ondersteuning zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, een no riskpolis en aanvullende uitkeringen. Dit om te zorgen dat werkgevers ook mensen die niet zelfstandig minimumloon kunnen verdienen aannemen en zij kunnen laten zien dat ze ook op de werkvloer waardevol zijn. Dat gaat steeds beter, maar nog niet altijd soepel. Werkgevers hebben soms met verschillende formulieren en regels te maken als ze mensen uit verschillende gemeenten in dienst hebben. Ook kan het nu zijn dat iemand die meer uren gaat werken, niet meer geld gaat verdienen. Werkgevers en werknemers weten elkaar nog niet altijd goed te vinden. En mensen verliezen soms het recht op hun oude uitkering als ze gaan werken, waardoor het onveilig voelt om de uitkering te verlaten. Dat moet dus beter.

Aan de slag
Met een deel van de verbeteringen zijn werkgevers en gemeenten al aan de slag. Tegelijk met deze brief gaat het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong open voor internetconsultatie zodat die veranderingen snel in de Kamer worden besproken. Ook bereidt de staatssecretaris wijzigingen van wet- en regelgeving voor en komen er werkgroepen met een strakke termijn om een aantal voorstellen de komende maanden uit te werken.

Meer informatie

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten