18 december 2018

Gezocht: Arbeidsdeskundigen voor het project ‘Duurzaam Werk(t)' in de regio’s Twente en Rijk van Nijmegen

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het krijgen en behouden van werk voor werknemers met een arbeidshandicap moeilijk kan zijn. Samen met het AKC, is De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) o.l.v lector Shirley Oomens daarom het onderzoeksproject Duurzaam Werk(t) gestart; een onderzoek naar duurzaamheid van loopbanen van werknemers met een arbeidshandicap (zie ook AD Visie 6, 2018, p10-12). Voor dit onderzoek willen we werknemers en hun werkgevers volgen gedurende 2-3 jaar.

Doel van het onderzoek
Als arbeidsdeskundige monitort u de plaatsing en denkt u met de werkgever en de werknemer mee om een duurzame baan te realiseren. Op die manier proberen we inzicht te krijgen welke factoren bijdragen aan de duurzaamheid van de plaatsing. Een tweede doel van het project is inzicht krijgen in de waarde van het arbeidsdeskundig advies rol en bijdrage van arbeidsdeskundige expertise om van een plaatsing een duurzame plaatsing te maken. Daarom is uw bijdrage aan dit onderzoek essentieel!

Jouw rol als arbeidsdeskundige
1. Contact leggen met de werkgevers met en geplaatste persoon met een arbeidsbeperking en 2-3 jaar monitoren van de plaatsing
2. Monitoren van risico’s en adviseren over mogelijke interventies die duurzame plaatsing borgen (wegnemen van gesignaleerde risico’s) door periodiek contact met de werkgever en werknemer.
3. Twee keer per jaar een monitor invullen voor het onderzoek.
4. Deelname aan 2-3 regio sessies van 3-4 uur, waaronder een startbijeenkomst waarin nadere instructie wordt gegeven.

In 2018 zijn we in het project gestart in de Arbeidsmarktregio Kennemerland Zuid IJmond. In 2019 willen we starten in de arbeidsmarkt regio’s Rijk van Nijmegen en Twente.
Begin 2019 kunt een uitnodiging voor een informatie bijeenkomst in uw regio verwachten.

Wilt u zich nu al opgeven? Of Heeft u contacten met werkgevers in deze regio?
Laat het ons weten! Mail naar nathan.hutting@han.nl!

Ook voor vragen of meer informatie, neemt u contact op met een van de onderzoekers van de HAN:

Dr. Nathan Hutting Dr. Etty Wielenga-Meijer
Email: Nathan.Hutting@han.nl Email: etty.wielengameijer@han.nl
Telefoon: 06 47 89 24 26 Telefoon: 06 22 66 13 63

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten