9 februari 2018

Gezocht arbeidsdeskundigen voor begeleidingscommissies onderzoeken AKC

Start april 2018. In februari/maart 2018 starten er weer twee nieuwe AKC onderzoeken. Het is een goede gewoonte in de begeleidingsgroepen van de onderzoeken een stevige delegatie uit de praktijk van het arbeidsdeskundigveld te hebben. Heb jij interesse voor één van die begeleidingsgroepen (Flexibilisering van arbeid of Psychosociale belasting in arbeid)? Mail dat dan aan akc@arbeidsdeskundigen.nl. Vermeldt er even bij welk onderzoek jouw voorkeur heeft.

1. Thema 28: Flexibilisering van arbeid: Op welke wijze heeft de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt gevolgen voor de inhoud en de kwaliteit van arbeid en arbeidstaken en de relatie mens-werk-inkomen, en wat zijn hiervan de gevolgen voor arbeidsdeskundig handelen?

2. Thema 29: Psychosociale belasting in arbeid: Wat is een relevante set van (arbeidsdeskundige) begrippen om in een concrete arbeidscontext en functie, objectief te beschrijven welke psychosociale arbeidsbelasting factoren aanwezig zijn en welke energiebronnen (naar aard, mate en frequentie)? Wat zijn de beïnvloedbare aspecten om de psychosociale belasting in de arbeid aan te passen en/of de belastbaarheid middels de energiebronnen aan te passen?

Voor de deelname aan de begeleidingsgroepen worden PE-punten gegeven.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten