23 januari 2018

Gemeenten motiveren groot deel mensen in bijstand om vrijwilligerswerk te doen

Uit een onderzoek van Tijdschrift Sociale Vraagstukken blijk dat ruwweg de helft van de mensen in de bijstand door gemeenten gestimuleerd wordt om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Het journalistiek en wetenschappelijk onderzoek in vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leeuwarden) is uitgevoerd door Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap, werkzaam bij WRR, Jelle van der Meer, freelance journalist, en Marcel Ham, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Deze groep mensen hoeft niet meer te solliciteren en krijgt geen hulp naar werk. Voor hen is de bijstand veranderd van een tijdelijk vangnet in een blijvende voorziening. In een stad als Rotterdam gaat het om 20.000 mensen in Amsterdam om 30.000.

In alle gevallen is het doel niet werk, maar welzijn. Aan harde dwang doet geen enkele stad. Dit onderzoek onderstreept het gelijk van deze aanpak door middel van een uitvoerige literatuurstudie. Succesfactoren voor de aanpak zijn volgens het onderzoek maatwerk, intensief contact met klanten en geen druk bij het activeren van mensen in de bijstand.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten