14 augustus 2018

Expertise van OT groepen gevraagd in AKC onderzoek

Hoe herken je met welke vorm van arbeidsflexibiliteit je te maken hebt en wat doe/kan je daarmee als arbeidsdeskundige?

Wij, onderzoekers van TNO, zouden graag aansluiten bij een OT-groep bijeenkomst om met u in gesprek te gaan over het thema Arbeidsflexibiliteit en wat u als arbeidsdeskundige met dit thema zou kunnen in uw dagelijkse werkpraktijk. Staat u hier open voor?

Aanleiding
Arbeidsflexibiliteit is een breed begrip. Te denken valt aan flexibele contracten, brede inzetbaarheid en bijvoorbeeld thuiswerken. In Nederland is veel aandacht voor flexibele contracten en de impact hiervan op werkenden. Voor een deel van de beroepsbevolking brengt dit risico’s met zich mee op het vlak van zekerheid, gezondheid en veiligheid. Andere vormen van arbeidsflexibiliteit, zoals brede inzetbaarheid of flexibele werktijden kunnen juist ook kansen bieden om werk passend te maken bij de belastbaarheid van de mens, bijv. voor werknemers met een chronische aandoening of beperking.

Onderzoeksvraag
Wat betekent flexibilisering van de arbeid voor de arbeidsdeskundige praktijk en het arbeidskundig handelen?

Doel onderzoek
Flexibilisering van arbeid kan nieuwe eisen stellen aan de kennis, instrumenten en vaardigheden van arbeidsdeskundigen. In opdracht van AKC willen wij trends en vormen van flexibilisering van arbeid vertalen naar de concrete effecten op arbeid en arbeidseisen. Dit levert kennis op voor de handelingspraktijk van arbeidsdeskundigen. Doel is om duidelijk te maken: (1) hoe herken je met welke vorm van arbeidsflexibiliteit je te maken hebt en (2) wat doe/kan je er mee als arbeidsdeskundige.

Het onderzoek tot nu toe
We hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de risico’s en kansen van verschillende typen arbeidsflexibiliteit voor werkenden en hebben voorbeelden uit de praktijk verzameld.

Wat TNO wil doen met een OT groep
We willen wat uit de literatuur komt aan de praktijk toetsen. Daarom hebben we uw expertise en inzichten nodig. Zijn de risico’s en kansen herkenbaar en kunt u voorbeelden uit de praktijk geven? We willen graag met u in gesprek over wat dit betekent voor de arbeidsdeskundige praktijk en aan welke kennis en instrumenten u behoefte heeft.

Staat u ervoor open dat twee onderzoekers van TNO binnenkort aansluiten bij uw OT groep?
We kunnen een datum en locatie overleggen naar voorkeur van de deelnemers. Als u hiervoor open staan en/of vragen heeft over het onderzoek, wilt u dan mailen of bellen met de onderzoekers: Sarike Verbiest (T: 06-5280 3553, E: sarike.verbiest@tno.nl) of Marloes Vooijs (T: 06-1541 4953, M: marloes.vooijs@tno.nl).

Alvast hartelijk dank!

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten