7 november 2017

Cedris en SBCM berekenen MKBA beschut werk

Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse die Cedris en SBCM lieten uitvoeren naar beschut werken levert een beschutte werkplek de samenleving in de meeste gevallen meer op dan hij kost.

Volgens de analyse zorgt investeren in beschut werk behalve voor besparing op een uitkering, ook voor een daling van de zorgkosten, vermindering van de kans op problematische schulden verhoging van het welzijn en de eigenwaarde van mensen. De kosten en baten zijn overigens wel afhankelijk van persoonlijke situaties. Voor mensen die voorheen een uitkering genoten en een loonwaarde hebben van minstens 30% is het saldo van kosten en baten in alle gevallen positief. Voor mensen zonder uitkering of een lagere loonwaarde liggen de directe kosten vaak hoger dan de opbrengsten.

Kosten voor gemeenten; opbrengsten vaak voor andere partijen
Voor gemeenten leidt beschut werk, naast een eventuele besparing op een uitkering tot minder inzet van schuldhulpverlening en een afnemend beroep op WMO-voorzieningen. De baten hiervan zijn vaak onvoldoende om de kosten te dekken. De opbrengsten zijn groter voor partijen zoals zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en andere private schuldeisers. De terughoudendheid van gemeenten om deze plekken te realiseren is hieruit te verklaren. Het is daarom belangrijk om de kosten-batenafweging in een breder perspectief te plaatsen. Op de langere termijn leidt de investering in beschut werk in totaliteit tot een besparing op publieke middelen.

Jongeren
Het aanbieden van beschut werk verkleint de kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid, met name voor jongeren die vanwege hun leeftijd nog geen aanspraak kunnen maken op een uitkering, maar wel tot de beschutwerk-doelgroep behoren. Door nu te investeren in deze jongeren krijgen ze de kans om zichzelf in een betaald (beschut) dienstverband te ontwikkelen en hebben ze op termijn geen uitkering nodig. De kosten gaan daarbij voor de baten uit.

Beschut werk versus dagbesteding
Afgezet tegen arbeidsmatige dagbesteding heeft beschut werk positiever effecten op de gezondheid en de kwaliteit van leven, met name door de invloed van werknemerschap. Het hebben van een baan en een eigen salaris werkt positief door op het welbevinden. Hoewel een kostenvergelijk lastig is doordat de kosten van arbeidsmatige dagbesteding onvoldoende eenduidig zijn, is beschut werk voor gemeenten gemiddeld genomen goedkoper. Dit komt doordat beschut werkers met hun productie (een deel van) hun begeleiding terugverdienen. Om dit alles nog scherper in beeld te brengen is vervolgonderzoek nodig.

Download hier het rapport 'Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk: objectieve informatie over de meerwaarde van beschut werk'.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten