23 november 2017

Bundeling nieuws over arbeidsbeperkten

Het wettelijk quotum voor de banenafspraak; een Wajong-uitkering gaat omlaag; werkgeversregelingen tegemoetkoming loonkosten van start.

Per 1 januari 2018 zijn overheidswerkgevers verplicht om een bepaald quotum aan arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Voor 2018 is dit percentage 1,93%. Dat percentage geeft aan hoeveel werknemers uit de doelgroep een werkgever in dienst moet hebben om aan de banenafspraak te voldoen en stijgt ieder jaar tot 2023. UWV stelt in het eerste kwartaal van 2018 vast welke werkgevers onder de regeling vallen.

Per 1 januari gaat de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag: van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon.

Vanaf volgend jaar kunnen werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen, een tegemoetkoming ontvangen in de loonkosten. Hiervoor treden per 1 januari twee nieuwe, extra regelingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in werking: het LKV (loonkostenvoordeel) en het jeugd-LIV.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten