2 juli 2018

Boek ‘Als de werknemer verzuimt’ (editie juli 2018)

‘Als de werknemer verzuimt’ is een praktische handleiding voor professionals die beroepsmatig te maken hebben met verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. In het boek worden op een toegankelijke manier alle relevante onderwerpen behandeld uit de volgende acht wetten: BW, ZW, WVP, WAZO, WIA, WAO, Wfsv en Wajong. Verder is aandacht besteed aan de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

De editie juli 2018 is geactualiseerd naar de laatste stand van zaken en uitgebreid met informatie over voorliggende wetsvoorstellen, zoals Arbeidsmarkt in balans (WAB), Cumulatie transitievergoeding en Invoering extra geboorteverlof (WIEG). Verder zijn de consequenties van de in mei ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt in het hoofdstuk Privacy en Verzuim en aan de nieuwe eisen die per 1 juli worden gesteld aan lopende arbo-contracten.

Het boek is geschreven door NVvA-lid Jaco Coster en kan een bruikbaar naslagwerk zijn voor elke arbeidsdeskundige en casemanager. Op de website www.jcinteractive.nl/boeken bestellen is de inhoudsopgave en een aantal inkijkpagina’s in te zien. Via deze site kan het boek ook worden besteld. Het kost € 59,90, exclusief 6% BTW en € 1,95 verzendkosten. Voor meer informatie: info@jcinteractive.nl

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten