7 maart 2018

Bijeenkomst Platform Sociaal Domein: Verbinding ParticipatieWet en WMO; wat is de rol van de arbeidsdeskundige

Klanten die vanuit de Participatiewet ondersteuning hebben, kunnen ook aanspraak maken op andere vormen van ondersteuning. Versterken de regels en verplichtingen van de wetten elkaar of niet? Hoe komt de verbinding tussen deze 2 wetten tot stand? Met de decentralisaties in 2015 zou zorg en ondersteuning dichtbij de burgers georganiseerd worden. Wat betekent dit voor de arbeidsdeskundige uitvoeringspraktijk? Welke knelpunten en mogelijkheden zijn er om integraal te werken? In deze Platformbijeenkomst neem je kennis van de stand van zaken en van de dilemma’s van integraal werken.

Aanmelden kan hier.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten