17 december 2018

Beroepsziekten 2018: psychische aandoeningen weer meest gemeld

Net als in de afgelopen 3 jaar, zijn psychische aandoeningen het meest gemeld, waarbij overspannenheid en burn-out voor driekwart van het aantal aandoeningen zorgde.

Leeftijd en geslacht
Wanneer leeftijd en geslacht uitgesplitst worden, vallen enkele dingen op. Zo worden huidaandoeningen vooral bij vrouwen jonger dan 30 jaar of tussen de 51 en 60 jaar gerapporteerd, terwijl bij mannen de piek tussen 41 en 60 jaar ligt. De piek in leeftijdscategorieën voor psychische aandoeningen is ook eerder bij vrouwen – namelijk in de leeftijdscategorie tussen 41 en 50 jaar, daar waar bij mannen de piek zich bevindt in de leeftijdscategorie tussen 51 en 60 jaar. Gehooraandoeningen komen dan weer vooral voor bij mannen. Voor aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen is het verloop in relatie tot de leeftijd gelijk voor mannen en vrouwen. Wel neemt het percentage mannen bij luchtwegaandoeningen toe met de leeftijd: van 60 procent in de groep jonger dan 30 jaar tot 88 procent in de leeftijdscategorie ouder dan 60 jaar.

Verzuim
Bij 11 procent van de meldingen is er geen sprake van verzuim. Mensen blijven vooral aan het werk met gehooraandoeningen (92 procent). Wanneer er verzuimd wordt, gebeurt dit vooral 3 tot 6 maanden (29 procent van alle meldingen) gevolgd door 1 tot 3 maanden (23 procent) en meer dan 6 maanden (22 procent). Verzuim langer dan een maand komt vooral voor bij psychische aandoeningen (88 procent), aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat (74 procent) en luchtwegaandoeningen (39 procent).

Risicofactoren

In de top 10 van risicofactoren die weergegeven wordt in de infographic zijn er vijf gerelateerd aan psychische aandoeningen, vier aan aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat en één aan gehooraandoeningen. De vijf genoemde risicofactoren voor psychische aandoeningen – werkinhoud; werkrelaties; werktempo; trauma en taakautonomie – worden bij 91 procent van de psychische aandoeningen als hoofdoorzaak gemeld. Voor aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat is dit 61 procent voor de vier risicofactoren – herhaalde armbewegingen; tillen en dragen; handkracht en duwen en trekken.

Sectoren
De drie sectoren met de meeste beroepsziektemeldingen, zijn de gezondheidszorg, overheid en industrie

Bekijk hier het hele bericht en de infographic.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten