3 juli 2018

AWVN: CAO's te weinig toekomstgericht

Volgens AWVN-directeur Gerard Groten is in de CAO's veel te weinig aandacht voor investeringen in de kwaliteit van de beroepsbevolking voor de lange termijn.

De AWVN-directeur stelt dat het aantal concrete afspraken over opleiding en ontwikkeling klein is. Weliswaar staat in driekwart van de akkoorden voor 2018 nieuwe afspraken over 'duurzame inzetbaarheid', maar in één van de drie gevallen behelst dit een studieafspraak.

Dit is zorgelijk volgens de AWVN, omdat werkgevers op deze manier niet anticiperen op een omslag in de economie en arbeidsmarkt. Groten stelt bovendien dat vakbondsvoorstellen als generatiepact en andere ontziemaatregelen voor ouderen de arbeidsmarkt verkleinen en dat de kans bestaat dat deze als tijdelijk bedoelde maatregelen een structureel karakter krijgen.

In de gemaakte afspraken voor loonstijgingen kan de AWVN zich wel vinden.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten