20 april 2017

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) introduceert stappenplan als voorbereiding op nieuwe privacywet

De AP heeft een tienstappenplan opgesteld voor organisaties om zich voor te kunnen bereiden op de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in gaat.

De Algemene verordening gegevensbescherming wordt de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Onder de AVG krijgen mensen meer privacyrechten en organisaties die persoonsgegevens verwerken meer plichten. Die krijgen een grotere verantwoordelijkheid om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden.

Eén van de nieuwe begrippen in de wet is het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het houdt in dat betrokkenen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Die gegevens kunnen ze vervolgens zelf opslaan of doorgeven aan een andere organisatie.

Het stappenplan en de guidelines zijn hier te vinden.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten