4 juli 2018

Arbeid & Technologie: Samen pilots voor Inclusie van de grond tillen

AKC gaat in de maanden augustus-november op bezoek bij technologie bedrijven, werkgevers en klantgroepen om te kijken of en hoe technologie kan bijdragen aan het passend maken van werk voor de mensen met een arbeidsbeperking. Dat moet eind november leiden tot 3 tot 5 concrete voorstellen voor proeftuinen die AKC gaat indienen bij de Challenge die UWV en SZW eind 2018 organiseren. AKC wil laten zien dat arbeidsdeskundigen de experts op dit terrein zijn en nodigt enthousiaste arbeidsdeskundigen uit zich aan te melden om mee te doen.

Praktisch aan de slag in het veld met Technologie voor Inclusie

AKC gaat graag de uitdaging aan om Nederland te laten zien welke fantastische kennis arbeidsdeskundigen hebben als het gaat om belastbaarheid en arbeidsbelasting en het met Technologie weer in evenwicht te brengen van een disbalans.

Voel jij je aangesproken door die uitdaging doe dan mee en bedenk samen innovatieve proeftuinen waarmee wij eind 2018 gaan meedingen naar de overwinning in de Challenge Technologie en Inclusie die UWV en SZW organiseren.

De Challenge is een competitie voor proeftuinen voor Technologie en Inclusie. Per proeftuin moeten verschillende partijen vertegenwoordigd zijn: Technologieontwikkelaar / -leverancier; Werkgever; Gebruiker (werknemer); Ondersteuner (arbeidsdeskundige, jobcoach etc.).

Iedere proeftuin die in de Challenge een prijs wint, krijgt begeleiding om voortgang te monitoren, barrières op te sporen en zo mogelijk op te lossen en lessen te trekken voor opschaling. De begeleiding hoeven de proeftuinen niet zelf te organiseren, maar die krijg je op het moment dat je de Challenge(competitie) wint.


Hoe gaan wij dit samen doen
AKC vormt 3 tot 5 groepjes van 5-6 arbeidsdeskundigen (afhankelijk van hoeveel arbeidsdeskundigen zich aanmelden). Onder begeleiding van AKC gaan die groepjes dan globaal de volgende stappen zetten.

1. Werkgroep sessie 1: Keuze van technologie en/of disbalans in uitoefening arbeidstaak waarvoor een proeftuinvoorstel gemaakt wordt. Tijdsinvestering 4 uur.

2. Veld bezoek 1: Bezoeken van technologie leverancier/ontwikkelaars. Tijdsinvestering 6 uur.

3. Werkgroep sessie 2: Verdieping keuze technologie en arbeidstaak en disbalans. Tijdsinvestering 4 uur.

4. Veld bezoek 2: Boeken en bezoeken van doelgroep werkgevers en werknemers. Tijdsinvestering 6 uur.

5. Werkgroep sessie 3: Concrete beschrijving van de werksituatie bij werkgever X, de beoogde personen met disbalans en de technologische oplossing. Tijdsinvestering 6 uur.

Tussen de sessies en bezoeken door bereidt de projectleiding de acties voor, verzorgt de verslagen en maakt de concept documenten.

Looptijd van het project: september 2018 tot en met december 2018

Je maakt op een praktische manier kennis met nieuwe technologie en de concrete mogelijke toepassingen ervan. Het is kennis opdoen on the Job en tevens vooroplopen met innovatieve oplossingen.


Wordt onderdeel van een winnend team en verdien certificeringspunten
De 25-30 uur die je in het project steek worden beloond met certificeringspunten door de NVvA. Daarnaast krijg je een uitnodiging voor de Challenge bijeenkomst en mag je meedoen in een van de eerste sessies van de masterclasses Technologie en Arbeid, die vanaf februari 2019 worden gegeven.


Interesse? Klik hier om je aan te melden.

Heb je meer informatie nodig, mail dan naar Tjeerd Hulsman (programmadirecteur AKC) via hulsman@arbeidsdeskundigen.nl

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten