1 augustus 2017

AON: te weinig arbeidsongeschikten om Banenafspraak te halen

Verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon stelt in een brief aan de staatssecretaris SZW (25 juli) dat er te weinig arbeidsongeschikten zijn om de Banenafspraak te kunnen halen.

AON dringt in de brief aan op aanpassing van de Wet Banenafspraak en de Quotumwet. AON stelt dat uit een door hen uitgevoerde analyse van het zogenoemde doelgroepregister blijkt dat het register sinds eind 2015 snel slinkt. En dat als die trend doorzet, eind 2018 alle mensen uit het doelgroepregister een baan moeten hebben om de Wet Banenafspraak te realiseren.

Volgens AON betekent dit in de praktijk dat werkgevers onmogelijk aan de afspraken kunnen voldoen, omdat er paradoxaal genoeg te weinig arbeidsbeperkten zijn. De grootschalige herkeuring van Wajongers tussen 2015 en 2017 is de voornaamste oorzaak van de daling van het aantal arbeidsbeperkten.

Sinds de start van die herkeuring krimpt het doelgroepregister met gemiddeld vijf procent per kwartaal. AON stelt dat deze krimp op zich goed nieuws is; maar dat de snelheid waarmee dit gebeurt onvoorzien is. Daarom dringt AON aan op herziening van de Wet Banenafspraak en de Quotumwet.

Gerelateerde berichten

Divosa: Meer banen en minder mensen in het doelgroepregister?
Het netto aantal banen uit de banenafspraak is toegenomen. Er zijn 15.719 extra banen via een regulier dienstverband en 8.887 extra banen via een uitzendcontract of detachering ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. Dat blijkt uit de rapportages banenafspraak over de stand van zaken aan het eind van het eerste kwartaal 2017.

UWV: Stand van zaken rapportages Banenafspraak eerste kwartaal 2017

Een inclusieve samenleving begint altijd bij jezelf: het Participatiecertificaat
Artikel over de inzet van het Participatiecertificaat dat werkgevers een budget biedt van 3500 euro, dat kan worden besteed aan wat er nodig is om de arbeidsbeperking van die persoon te ontlasten.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten