11 januari 2019

ADen gezocht voor KSG “Iedereen doet mee!”

NVvA droomt er van dat in Nederland alle arbeidsorganisaties alle mensen, al dan niet met een gebrek, ongeval, chronische ziekte of arbeidshandicap (kunnen) laten werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Wij dromen er van dat werk altijd passend of passend te maken is; dat werk dus geschikt te maken is. Wij dromen er van dat de drempel om toe te treden tot de arbeidsmarkt laag is voor iedereen die wil werken. Iedereen doet dus mee! Hiervoor willen we graag bewustwording creëren ten aanzien van en impact hebben op het geschikt maken van werk met als doel een structurele verandering van arbeidsmarktorganisaties.
Wil jij meewerken aan een KSG die op zoek gaat naar goede voorbeelden van werkgevers, AKC onderzoek bundelt, jurisprudentie bekijkt en onderzoekt wat er al bij andere organisaties en beroepsgroepen aan gedaan wordt? Dan zoeken wij jou!

Aanmelden kan via een e-mail aan het secretariaat.

Dit alles resulteert in een paper met verhalen, onze visie en conclusies wat er moet gebeuren om het doel te bereiken. En het jaar 2019 in het teken van ‘’iedereen doet mee’’. Met de volgende elementen:

1. Duidelijk maken wat de toegevoegde waarde van de arbeidsdeskundige is in preventie.
2. Overbrengen wat het belang is van functie creatie en hoe daarmee een betere en duurzamere match gemaakt kan worden tussen de functie en de kandidaat. De arbeidsdeskundige heeft zowel kennis van de belasting in die functies als van de belastbaarheid van de kandidaat. Overziet het geheel.

Daarmee zal het bestuur naar buiten treden en ook intern, naar de leden, communiceren.

De inclusieve arbeidsorganisatie is de afgelopen jaren steeds meer een begrip geworden. De arbeidsdeskundige heeft hier al jaren een rol in. Functiecreatie en het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie zijn instrumenten waarmee passende functies/takenpakketten worden gerealiseerd bij bedrijven. Heel langzaam aan worden deze functies ook opgenomen in functiehuizen en wordt een functie niet alleen rondom één kandidaat gevormd maar denkend vanuit het werkproces. Hiermee wordt de kans op duurzaamheid groter. Wij zien dat er vervolgens ook veel aandacht nodig is voor de juiste match. De meeste kans op succes is nog altijd een goed fit tussen de vereisten van het werk en de mogelijkheden van de mens. Met, waar nodig, inzet van meest adequate compenserende voorzieningen.

We staan nog aan het begin van dit proces, er is nog niet voldoende besef van de noodzaak tot andere handelswijze en er is dus ook nog geen verankering. Het zou gemeengoed moeten zijn in alle arbeidsorganisaties. Het zou gemeengoed moeten zijn onder alle arbeidsdeskundigen.

Deze beweging is ons inziens noodzakelijk om duurzaam werken mogelijk te maken. We moeten voorkomen dat mensen uitvallen, en als zij uitvallen in bijvoorbeeld de eerste twee ziektejaren, dat zij snel weer terug zijn in werk. En als mensen niet aan het werk zijn – onder welk wettelijk regime of polis of vanwege welke oorzaak dan ook - is re-integratie in duurzaam werk ook heel belangrijk.

We hebben jarenlang ‘’gesleuteld’’ aan mensen en doen nog steeds: een leven lang ontwikkelen (SZW), een competentieprofiel (AWVN). We gaan nu sleutelen aan werk. En we gaan de BV Nederland en onze leden daarvan overtuigen.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten