1 december 2018

Gezocht arbeidsdeskundige voor begeleidingscommissie 'Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid

In september is het Lectoraat Arbeid en Gezondheid van de Hogeschool Arnhem Nijmegen met het project "Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patient integreren in arbeid" in de fysiotherapeutische besluitvorming' gestart. Wij zoeken nog een arbeidsdeskundige in de begeleidingscommissie.

Het project 'Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming' wordt gesubsidieerd door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in samenwerking met ZonMw. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden is in welke mate het integreren van werk gerelateerde factoren in het handelen van algemeen fysiotherapeuten en het verbeteren van de samenwerking tussen algemeen fysiotherapeuten enerzijds en arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten en andere (arbo)zorgverleners anderzijds, de doeltreffendheid en doelmatigheid van fysiotherapie (in de eerstelijns gezondheidszorg) zal verbeteren voor werkenden met een musculoskeletale aandoening.

Aan dit project is een adviesgroep van relevante stakeholders gekoppeld die gedurende de looptijd van het project (30 maanden) enkele malen samen zal komen en advies zal uitbrengen. Hier staat een beperkte vergoeding tegenover conform KNGF normen (137,50 per vergadering + kilometervergoeding). De onderzoekers stellen deelname van een arbeidsdeskundige aan de adviesgroep zeer op prijs, aangezien deze zinvolle adviezen zou kunnen geven en kan bijdragen aan het vergroten van samenwerking.

Een uitgelezen kans voor verdere integratie van het arbeidsdeskundige denken in de eerstelijnszorg.
Interesse laat het weten aan Nathan Hutting.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten