2 november 2018

AD Gezocht voor begeleidingscommissie UWV onderzoek naar de arbeidsmarkt- en begeleidingspatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach

UWV en het ministerie van SZW zijn in 2018 een gezamenlijk onderzoeksprogramma gestart naar de effectiviteit van de dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking. De aanleiding voor deze opdracht is tweeledig. Enerzijds is dit de achterblijvende arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Anderzijds gaat het om de constatering dat weinig bekend is over de inzet van dienstverlening en de effecten daarvan, terwijl de ambitie is om zowel beleid als dienstverlening ‘evidence-based’ te laten zijn. Een van de onderdelen van het onderzoeksprogramma is een evaluatie van jobcoaching, een instrument dat veel wordt ingezet voor werkende Wajongers en in mindere mate voor WGA’ers en andere mensen met een UWV-uitkering en een structurele functionele beperking. De evaluatie van (het effect van) zowel interne als externe jobcoaching valt onder dit programma.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.
Wil je hieraan deelnemen, of meer informatie ontvangen, dan kun je mailen naar het secretariaat.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten